Eğilme Testi

Eğilme Testleri

Muhtelif eğilme testlerinde 4 metre açıklıkta Zenon Panel üzerine sadece 2 kg/milave donatı konulup, 8 cm kalınlığında C30 beton dökülüp ve alttan 3 cm sıva yapılan döşeme kesiti hazırlanmıştır. Üzerine 1,3 ton/myüklemeler yapılmış ve Zenon Panel döşemenin yüksek performansı gözlemlenmiştir.

Fotoğraflar